Tutaj jesteś: Strona Główna Kalendarium dziejów Trzebnicy i SanktuariumRok Jadwiżański
16 października 2016 -
16 października 2017

Tempus fugit, aeternitas manet.

Czas ucieka, wieczność czeka.

Msze Święte
i nabożeństwa
w niedziele
i uroczystości:

 • 6.30
 • 7.30 (Godzinki)
 • 8.00
 • 9.30 (dla dzieci)
 • 11.00 (Suma)
 • 12.30
 • 14.00 (chrzty w I niedzielę miesiąca)
 • 18.00 (Nabożeństwo)
 • 18.30
 • 20.00 (tylko w niedziele z wyłączeniem uroczystości)

Msze Święte
w dni powszednie:

 • 6.30
 • 7.15
 • 12.00
 • 18.30

Msze Święte
w niedziele
i uroczystości
w kaplicach filialnych

 • Będkowo - godz 9.00
 • Małuszyn - godz 9.30
 • Taczów - godz 11.00
 • Szczytkowice - godz 13.00
 • Bukowy Las - godz 9.00
  i 12.00

Nabożeństwa okresowe:
(maj,czerwiec, październik, listopad)

 • 18.00

Nowenna
do Świętej Jadwigi:

 • każdy wtorek 18.00
  (w każdy pierwszy wtorek miesiąca nowenna do Świętej Jadwigi połączona
  ze specjalnym błogosławieństwem matek oczekujących potomstwa)

Spowiedź święta
w bazylice
:

w niedziele i dni powszednie:
podczas każdej mszy świętej
i nabożeństw.

W dni powszednie spowiadamy
pół godziny przed mszą św.
południową (godz 12.00)
od godz 11.30.

Kancelaria czynna
(w roku szkolnym)


Poniedziałek - Czwartek
16.00-18.00

Sobota
10.00-12.00

telefon do kancelarii
+48 71 388 78 42
(czynny w godzinach
pracy kancelarii)


Bazylika
kaplica św. Jana Chrzciciela
(lewa nawa)

Codziennie od 7.00 do 19.00
w niedziele od 7.30 do 18.00

Polecamy czasopisma katolickie

 

I coś dla dzieci..:-)

 


Rozgłośnie katolickie w Polsce i na świecie

Nasze miasto

ZAPROSZENIE
Zapach mięty, śpiew słowika.
Tak Trzebnica gości wita.
Z gościnności przecież słynie:
Miły Gościu, odwiedź gminę.
Mapa Ci tu niepotrzebna.
Kierunkowskaz masz na dłoni.
Z dala wita Bazylika.
W górze Ratusz w majestacie.
Obok wzgórze słynne, znane,
No i ludzie, Trzebniczanie.
Gość w dom, Bóg w dom.
Znamy, znamy.
Powielamy, utrwalamy,
Wszak tradycję
dobrze znamy.
Staropolskim więc zwyczajem,
w progi miasta zapraszamy.
(Danuta Kamińska)

Kalendarium dziejów PDF Drukuj Email

b_150_100_16777215_0___images_stories_trzebnica.jpg

Paleolit (około 500 tysięcy lat temu) - z tego okresu pochodziły (zdaniem niektórych uczonych) wyroby kamienne znalezione na stoku Winnej Góry - ślady człowieka Homo erectus.

V w. - tak datuje się ślady słowiańskiej osady nad Sąsiecznicą (na południe od obecnego rynku).

1138 - pierwszy ślad użycia nazwy "Trzebnica" (od trzebienia puszczy porastającej dolinę i okoliczne wzgórza) znajduje się w dokumencie pozbawiającym Trzebnicę na kilka lat z nieznanych powodów, przywilejów wsi targowej na rzecz wsi Cerekwica.

1202 - fundacja klasztoru i kościoła przez Henryka Brodatego i jego małżonkę Jadwigę, które po zakończeniu budowy w 1218 roku stają się ważnym ośrodkiem życia religijnego, kulturalnego i gospodarczego.

1203 - 13 stycznia - biskup wrocławski Cyprian instaluje konwent sióstr, które przybyły z Bambergu.

1214 - poświęcenie romańskiej krypty św. Bartłomieja, najstarszej części świątyni klasztornej.

1218 - pierwszy w Polsce konwent żeński klasztoru trzebnickiego zostaje przyjęty do zakonu cystersów.

1224 - pierwsza lokacja miasta - na prawie polskim.

1238 - księżna Jadwiga zamieszkuje na stałe w klasztorze (po śmierci księcia Henryka Brodatego).

1241 - najazd Mongołów na Śląsk i bitwa pod Legnicą, w której ginie syn księżnej Jadwigi - Henryk II Pobożny.

1243 - 14 października - śmierć księżnej Jadwigi "...kobiety pod każdym względem czcigodnej" - jak pisał o Niej w 1225 roku Cezary z Heisterbach.

1250 - druga lokacja miasta - na prawie niemieckim (na wzór Środy Śląskiej).

1267 - papież Klemens IV ogłasza księżną Jadwigę świętą Kościoła.

1320 - Trzebnica zostaje włączona do utworzonego księstwa oleśnickiego.

1332 - Władysław Łokietek przybywa z pielgrzymką do grobu świętej Jadwigi.

1432 - spalenie miasta przez husytów.

1475 - przemarsz wojsk króla Macieja Korwina przynosi nowe straty.

1492 - powstanie pierwszego cechu miejskiego - cechu płócienników.

1526 - początek panowania na Śląsku Habsburgów i rozbudowa Trzebnicy.

1605 - budowa drewnianego ratusza miejskiego.

1618 - 1648 - wojna trzydziestoletnia, zniszczenie miasta - pożary, rabunki, kontrybucje.

1626 - najgorszy dla miasta najazd wojsk duńskich pod wodzą hr. Mansfelda.

1680 - papież bł. Innocenty XI na prośbę klasztoru trzebnickiego, przedstawioną przez króla polskiego Jana III Sobieskiego, czyni dzień św. Jadwigi dniem obchodzonym w całym Kościele katolickim.

1696 - rozpoczęcie budowy nowego budynku klasztornego.

1703 - do grobu św. Jadwigi pielgrzymuje Katarzyna z Opalińskich Leszczyńska, żona Stanisława Leszczyńskiego, późniejszego króla Polskiego, i tu, w dworku przy ul. Ogrodowej rodzi córkę Marię Katarzynę, późniejszą żonę Ludwika XV i królową Francji.

1729 - powstaje nowy, murowany ratusz miejski. Schyłek rządów austriackich - liczba mieszkańców wynosi 1400.

1742 - podbój Śląska przez Prusy - w następnych latach: kolejne wojny śląskie i przemarsz wojsk napoleońskich niszczą miasto.

1811 - zakonnice opuszczają klasztor (po pruskim dekrecie kasacyjnym, likwidującym klasztory): okres dewastacji kompleksu klasztornego (kolejne jego adaptacje: obóz jeniecki, lazaret wojskowy, a od 1817 roku przędzalnia wełny).

1853 i 1866 - epidemie cholery nawiedzają Śląsk; Trzebnica ujawnia swoje uzdrowiskowe walory.

1868 - przebudowa chylącego się ku upadkowi barokowego ratusza.

1870 - Rycerze Maltańscy (joannici) ratują zabytek: wykupują klasztor i urządzają szpital, w którym zaczynają pracować siostry z kongregacji Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza. Siostry przybyły z Nysy w 1861 roku i początkowo zajmowały się pracą charytatywną w parafii trzebnickiej.

1886 - połączenie kolejowe z Wrocławiem; 10 lat później - kolej wąskotorowa.

1888 - otwarcie uzdrowiska "Zdrój Świętej Jadwigi".

1897 - elektryfikacja miasta.

1910 - uruchomienie gazowni.

1945 - 25 stycznia - zbliża się koniec drugiej wojny światowej; wojska radzieckie wkraczają do Trzebnicy - miasto i  Śląsk po wielu wiekach ponownie znajdują się w granicach Polski. Jest to jednak początek bolesnych zniszczeń miasta - grabieże i pożary domów, rujnowanie zakładów pracy. Od kwietnia do czerwca Trzebnica jest siedzibą pierwszych władz Dolnego Śląska.

- 25 sierpnia - duszpasterstwo w Trzebnicy przejmuje zgromadzenie zakonne Salwatorianów. Proboszczem i dziekanem dekanatu trzebnickiego oraz stróżem sanktuarium zostaje ks. Wawrzyniec Bochenek SDS.

1960 - powstaje Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej.

1971 - miasto otrzymuje status miejscowości uzdrowiskowej.

1974 - powstanie Ośrodka Replantacji Kończyn, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki - jedynego w kraju o światowej sławie.

1978 - 16 października - podczas uroczystości ku czci św. Jadwigi w Rzymie kardynał Karol Wojtyła zostaje wybrany papieżem, przyjmując imię Jana Pawła II.

1982 - rozpoczęcie przez prof. Jerzego Rozpędowskiego prac archeologicznych w obiekcie pocysterskim. Znalezione fragmenty rzeźb romańskich i gotyckich umieszczono w lapidarium obok krypty św. Bartłomieja.

1987 - parafia rzymskokatolicka św. Jadwigi przejmuje poprotestancką świątynię św. Piotra i rozpoczyna prace remontowe.

1990 - pierwsze wolne wybory samorządowe w mieście.

1992 - 1993 - Rok Jadwiżański - uroczyste obchody 750-lecia śmierci świętej Jadwigi. Ożywienie życia kulturalnego wśród mieszkańców miasta i gminy, poprzez organizację i udział w Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej.

1993 - 13 listopada - przyjęcie przez parafian kopii jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej.

1994 - w Bazylice rozpoczęto pierwsze regularne koncerty muzyki organowej, które wkrótce zamieniły się w Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.

1994 - 25 grudnia - ks. Wawrzyniec Bochenek odprawia pierwszą Mszę św. (pasterkę) w odremontowanej poprotestanckiej świątyni pw. św. Piotra.

1995 - uroczyste obchody 50-lecia Administracji Kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Wizyta Prezydenta RP Lecha Wałęsy, jego udział w centralnych uroczystościach ku czci św. Jadwigi i odznaczenie kustosza Sanktuarium - ks. dziekana Wawrzyńca Bochenka Krzyżem Kawalerskim Rzeczpospolitej Polski.

1996 - 30 stycznia - umiera pierwszy powojenny kustosz Sanktuarium św. Jadwigi ks. Wawrzyniec Bochenek, który pracował w Trzebnicy przez 51 lat. Jego ciało zostało pochowane 3 lutego przy sarkofagu Patronki Śląska.

1996 - 25 marca - nowym proboszczem i dziekanem zostaje ks. dr Jan Dragosz.

1997 - czerwiec-październik - przeprowadzono prace restauracyjne w bazylice, usuwając rysy pęknięcia ścian i sklepień. Wykonano nową elewację bazyliki.

1998 - 6 grudnia - konsekracja kościoła św. Piotra przez ks. kard. Henryka Gulbinowicza.

1999 - 1 stycznia - Trzebnica w wyniku reformy administracyjnej państwa ponownie zostaje (po 24 latach) siedzibą powiatu.

1999 - 25 czerwca - utworzenie nowej parafii pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła.

1999 - 15 lipca - otwarcie obwodnicy miasta; 5,5 km nowoczesnego odcinka drogi krajowej nr 5 pozwala ominąć Trzebnicę od strony zachodniej.

2000 - wrzesień - uroczyste obchody 750. rocznicy nadania praw miejskich Trzebnicy.

2000 - gruntowna renowacja obrazu głównego ołtarza bazyliki przedstawiającego scenę Wniebowzięcia NMP (mal. Filip van Bentum).

2000 - 15 października - poświęcenie nowego ołtarza polowego - daru milenijnego trzebniczan - wzniesionego z okazji Jubileuszu Dwutysiąclecia Chrześcijaństwa i Tysiąclecia Archidiecezji Wrocławskiej.

2001 - gruntowna renowacja obrazu z głównego ołtarza bazyliki przedstawiającego Trójcę Przenajświętszą (mal. Filip van Bentum).

2001 - Tablica upamiętniająca błogosławienie Chrystusa z krzyża św. Jadwidze, zamieszczona w miejscu wydarzenia w językach: łacińskim, niemieckim i polskim.

2001 - 14 października - Kardynał Henryk Gulbinowicz poświęcił tablicę z okazji Dwutysiąclecia Chrześcijaństwa, Tysiąclecia Archidiecezji Wrocławskiej i Stulecia działalności Salwatorianów w Polsce.

2001 - założono oświetlenie iluminacyjne w prezbiterium i przy sarkofagu św. Jadwigi.

2001 - 8 grudnia - intronizacja figury Matki Bożej przywiezionej z Fatimy.

2002 - renowacja i poświęcenie stacji Drogi Krzyżowej (mal. Joseph Marcell, Wiedeń 1848-1850).

2002 - nowe sedilla i krzesła dla służby liturgicznej oraz dywany w prezbiterium bazyliki.

2002 - 18-20 września - międzynarodowe sympozjum naukowe z okazji 800-lecia klasztoru trzebnickiego.

2003 - 13 października - abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski z Warszawy celebruje sumę odpustową w dniu 25-lecia pontyfikatu papieża Jana Pawła II.

2004 - instalacja elektrycznego ogrzewania w bazylice i wymiana tablicy oświetleniowej w zakrystii.

2005 - 22 kwietnia - zamontowanie w przedsionku bazyliki tablicy upamiętniającej uratowanie klasztoru i bazyliki przez Siostry Boromeuszki przed zniszczeniem w styczniu 1945 roku.

2005 - budowa nowego parkingu przy bazylice.

2005 - renowacja relikwiarza z czaszką św. Jadwigi z 1553 roku.

2005 - odnowienie i uzupełnienie figur aniołów przy kolumnie św. Jana Nepomucena na placu przed bazyliką.

2005 - wymiana oświetlenia w prezbiterium bazyliki.

2005 - zakup dla bazyliki 20 nowych alb i ornatów.

2005 - przed wejściem do bazyliki, w kierunku ołtarza i placu pielgrzymkowego, powstał nowy plac parkingowy.

2006 - w zakrystii zostały odnowione cztery zabytkowe kielichy mszalne, trzy dla komunikantów i dwie szafy w celu przechowywania paramentów liturgicznych.

2007 - 24 stycznia - Kongregacja do Spraw Duchowieństwa, za zgodą Ojca Świętego Benedykta XVI, erygowała Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

2007 - remont dachu bazyliki, poświęcenie 2 grudnia.

2007 - 16 września - poświęcenie Dużej Ścieżki św. Jadwigi Śląskiej. Stanowi ona 7 kamieni ustawionych w miejscach związanych z życiem Patronki Śląska.

2008 - renowacja obrazów w zakrystii bazyliki i odnowienie naczyń liturgicznych.

2008 - rozpoczęcie prac remontowych w domu zakonnym Salwatorianów w Trzebnicy.

2012 - (11-13 września) - zakup i montaż ekranu i projektora multimedialnego, służącego m.in. do wyświetlania pieśni.